Een niet onbelangrijk deel van ons werk heeft betrekking op landbouwhuisdieren. Hiermee worden rundvee, kleine herkauwers (schapen en geiten), varkens en paarden bedoeld. De dierenarts heeft hiervoor het certificaat 'Geborgde Rundveedierenarts' Het werk bestaat uit curatieve en preventieve zorg, net zoals bij de gezelschapsdieren. Curatief betekent het behandelen van een ziek dier. Het kan ook betekenen hulp bij de geboorte van een dier, buikoperaties etc.  Preventief betekent voornamelijk uit het geven van adviezen in de meest ruime zin van het woord, over de volle breedte van het bedrijf. (voeding, huisvesting, fokkerij etc)

Bedrijfsbegeleiding bij rundvee doen wij met betrekking tot voeding, vruchtbaarheid, diergezondheid, onthoornen, wormbestrijding of dierziektebestrijding.

Paarden (meestal hobby gehouden dieren) behoren regelmatig geënt en ontwormd te worden. Voor het op maat ontwormen geven wij u graag uitgebreid advies. Basis hiervoor het ontlasting onderzoek van het dier. Verder behandelen we zieke paarden, doen wond- en wormbehandeling, vruchtbaarheidsbegeleiding (echo), castraties en klinische keuring bij aankoop of verkoop.
We maken geen röntgenfoto’s van paarden, ook opereren wij niet bij koliek.Daarvoor hebben wij contact en werken wij samen met klinieken die daarin gespecialiseerd zijn in de regio of verder weg.